Chào mừng đến với Công ty Thuốc Lá Thanh Hóa

Ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Ngày 19/06/2021
Ngày 16/06/2021 Chủ tịch Công ty ông Lê Xuân Khải  và chủ tịch Công đoàn bà Đoàn Thị Mai  thay mặt Công ty đã trao số tiền 200 triệu đồng cho Ủy Ban mặt trận tổ quốc huyện Hà Trung để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid 19.
Gọi điện: 0237.362.4448