Chào mừng đến với Công ty Thuốc Lá Thanh Hóa

Giới thiệu công ty

Tên đầy đủ: CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THANH HÓA

Tên viết tắt: CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ

Tên Tiếng anh: Thanh Hoa Tobacco Company LTD.

Mã số thuế: 2800238397

Người đại diện pháp lý:

1. LÊ XUÂN KHẢI – CHỨC VỤ: CHỦ TỊCH CÔNG TY

2. NGUYỄN DUY PHAN – CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Địa chỉ: Thị trấn Hà Trung , Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Tel: 84.2373624448 Fax: 84.2373624444

Tên gọi Công ty Thuốc lá Thanh Hoá qua các thời kỳ:

  • Xí nghiệp Thuốc lá Cẩm Lệ: từ 06/1966 đến 07/1979;
  • Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá: từ 08/1979 đến 03/1985;
  • Xí nghiệp liên hiệp Thuốc lá Thanh Hoá: từ 04/1985 đến 11/1992;
  • Công ty Thuốc lá Thanh Hoá: từ 12/1992 đến 05/1996;
  • Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá: từ 06/1996 đến 12/2005;
  • Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá: từ 01/2006 đến nay.
Gọi điện: 0237.362.4448