Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thanh Hóa tham gia hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai  thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW củaBộ chính trị và kết luận của ban Bí thư  khóa XIII
Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thanh Hóa tham gia hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW củaBộ chính trị và kết luận của ban Bí thư khóa XIII
Ngày 08/09/2021 Tin đảng ủy

Ngày 19-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy...

Xem thêm

Đảng bộ Vinataba quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII & Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị
Đảng bộ Vinataba quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII & Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị
Ngày 03/06/2021 Tin đảng ủy

Ngày 10⁄1⁄2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị...

Xem thêm

Gọi điện: 0237.362.4448