NHỮNG BÀI HÁT TRUYỀN THỒNG

CÁC BÀI HÁT VỀ VINATABA THANH HÓA

1. Bài hát “Khúc hát Lotaba” của nhạc sĩ An Thuyên;

2. Bài hát “Bông Sen của Bé” của nhạc sĩ Đoàn Bổng;

3. Bài hát “Khúc hát người trồng thuốc” của nhạc sĩ Thuận Yến;

4. Bài hát “Mùa xuân trên cánh đồng thuốc” của nhạc sĩ Trần Trung;

5. Bài hát “Nhà máy niềm tin” của nhạc sĩ Xuân Chung;

6. Bài hát “Nhà máy em yêu” của nhạc sĩ Xuân Chung;

7. Bài hát “Tiếng hát trên cánh đồng thuốc” của nhạc Hoàng Hải;

8. Bài hát “Tiếng hát Bông sen” của nhạc Phạm Tuyên;

9. Bài hát “Gửi tình qua những chuyến hàng” của nhạc sỹ Đồng Tâm;

10. Bài hát “Nhà máy với quê hương” của nhạc sĩ Trần Trung;

11. Bài hát “Mùa xuân vào ca” sáng tác Thanh Nhung;

12. Bài hát “Hương bông sen” sáng tác Vũ Thanh;

13. Bài hát “Tiếng hát vào ca” sáng tác của Đồng Tâm;

14. Bài hát “Điệp khúc Bông sen” của nhạc sỹ Thuận Yến.

Video bài hát

1. Bài hát “Khúc hát Lotaba” của nhạc sĩ An Thuyên

2. Bài hát “Bông Sen của Bé” của nhạc sĩ Đoàn Bổng

3. Bài hát “Khúc hát người trồng thuốc” của nhạc sĩ Thuận Yến;

4. Bài hát “Mùa xuân trên cánh đồng thuốc” của nhạc sĩ Trần Trung;

5. Bài hát “Tiếng hát trên cánh đồng thuốc” của nhạc Hoàng Hải;

6. Bài hát “Nhà máy niềm tin” của nhạc sĩ Xuân Chung;

7. Bài hát “Nhà máy em yêu” của nhạc sĩ Xuân Chung;

8. Bài hát “Tiếng hát Bông sen” của nhạc Phạm Tuyên;

9. Bài hát “Gửi tình qua những chuyến hàng” của nhạc sỹ Đồng Tâm;

10. Bài hát “Nhà máy với quê hương” của nhạc sĩ Trần Trung;

11. Bài hát “Mùa xuân vào ca” sáng tác Thanh Nhung;

12. Bài hát “Hương bông sen” sáng tác Vũ Thanh;

13. Bài hát “Tiếng hát vào ca” sáng tác của Đồng Tâm;

14. Bài hát “Điệp khúc Bông sen” của nhạc sỹ Thuận Yến.

Lời bài hát

Gọi điện: 0237.891.6666