Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022
Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022
Ngày 01/07/2022 Bản tin Pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động,...

Xem thêm

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.
Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.
Ngày 01/07/2022 Bản tin Pháp luật

Ngày 17/06/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ LĐ-TB&XH, Tổng LĐLĐ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo...

Xem thêm

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
Ngày 20/04/2022 Bản tin Pháp luật

Ngày 18/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo Điều 1, Nghị định quy định chi tiết Điều 169 của Bộ...

Xem thêm

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động có hiệu lực từ ngày 15/4/2022.
Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động có hiệu lực từ ngày 15/4/2022.
Ngày 20/04/2022 Bản tin Pháp luật

Ngày 28/12/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động....

Xem thêm

Gọi điện: 0237.362.4448